Koning Willem-Alexander onthulde op 17 november 2015 de portretgalerij van de Raad. Op deze dag was het exact 460 jaar geleden dat Willem van Oranje op 22-jarige leeftijd toetrad tot de Raad van State. De feestelijke opening vond plaats tijdens een besloten bijeenkomst in de Balzaal van Paleis Kneuterdijk.

Toespraak vice-president Donner

Vice-president van de Raad van State Piet Hein Donner sprak als eerste de aanwezigen toe. "De portretgalerij die we vandaag onthullen, is bedoeld als monument voor continuïteit en verandering en voor eenheid in verscheidenheid die mogelijk zijn gebleken binnen de constitutionele monarchie. […] Willem van Oranje die vooruitblikt naar zijn opvolgers […] en Koning Willem-Alexander die terug kan zien op zijn voorgangers – en daarop voort kan bouwen." Want volgens vice-president Donner blijft het nodig, ook in onze tijd, voort te bouwen aan een vreedzame, rechtvaardige, vrije en democratische samenleving, waarin ieder een plaats kan vinden en tot recht kan komen. Hij riep hierbij de terreuraanslagen in Parijs die de vrijdag daarvóór plaatsvonden, in herinnering.

Lees de volledige tekst van de toespraak van vice-president Donner.

Toespraak professor Tamse

Na Donner hield professor Coen Tamse, voorzitter van de Prins Willem de Eerste Herinneringsstichting, een toespraak die uiteraard in het teken stond van de naamgever van zijn stichting. Volgens Tamse zou Nederland nooit zijn ontstaan zonder Willem van Oranje en heeft het land met Willem van Oranje een icoon van vrijheid en verdraagzaamheid. Tamse: "Dit monument spoort huidige en toekomstige generaties aan om op hun manier en in hun tijd te werken aan vrijheid in een verdraagzame samenleving. Zoals Willem van Oranje dat deed in zijn tijd en op zijn manier."

Lees de volledige tekst van de toespraak van professor Tamse.

Handtekening van de Koning

De Koning verrichtte de openingshandeling door zijn handtekening op een tablet te zetten die vervolgens verscheen op een groot scherm. Hij plaatste hiermee symbolisch een handtekening op de sokkel onder zijn portret. Alle sokkels in de portretgalerij zijn voorzien van een handtekening van de desbetreffende vorst.